MVSD-356 - 永井美雏2018年番号 Mごっくんエンジェル

MVSD-356 - 永井美雏2018年番号 Mごっくんエンジェル

曰∶寒热之有常,此邪气而非鬼祟也。味亦甘,但性少寒。

强筋壮骨,黑发悦颜。柏有数种,惟根上发枝数茎,蒙葺茂名千头柏,又名佛手柏,是真侧柏也。

盖发之味苦,发之气温,有益无损,故取之以为止血救急之味也。安四脏而利九窍,又何疑乎。

和前药末,同杵数千棰,神曲糊为丸,如梧桐子大。余注《本草》,何品不可出奇,而必取伏翼以神其说哉。

酒调服良,口吮更妙。每日早晨,老酒送下五钱,一月白发变黑矣,且能颜色如童子。

 不知瘀血之症,邪结之也。夫天水、六一,本一方也。

Leave a Reply